Windykacja należności

Windykacja Należności:

  • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności,
  • składanie wniosków o zabezpieczenie,
  • postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego lub jedynie tytułu egzekucyjnego,
  • dochodzenie należności w postępowaniu egzekucyjnym,
  • uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.
Radca Prawny Głógów