Prawo pracy

Prawo Pracy:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
  • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie przysługujących pracownikom uprawnień oraz ich dochodzenie.
Radca Prawny Głógów