Prawo autorskie

Prawo Autorskie:

  • formułowanie i opiniowanie umów,
  • porady prawne dotyczące prawa autorskiego,
  • reprezentacja w postępowaniach cywilnych mających na celu ochronę majątkowych praw autorskich,
  • reprezentacji w postępowaniach mających na celu ochronę autorskich dóbr osobistych.
Radca Prawny Głógów