Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne:

Świadczone przez nas usługi w zakresie prawa administracyjnego obejmują między innymi:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • pomoc prawna przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń, pozwoleń i licencji,
  • reprezentowanie klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji jak i sądami administracyjnymi,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Radca Prawny Głógów