Prawo rodzinne

Prawo Rodzinne:

  • kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących weksli i czeków,
  • dochodzi roszczeń z weksli w tym na drodze postępowań sądowych,
  • wypełniania weksle in blanco i sporządza deklaracje wekslowe.
Radca Prawny Głógów