Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Prawo Ubezpieczeń gospodarczych:

  • opiniowanie umów ubezpieczenia,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z tytułu zawartych umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego, zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym (dochodzenie wypłaty odszkodowań, reprezentacja klientów w sporach dotyczących waloryzacji wypłacanych świadczeń).
Radca Prawny Głógów