Prawo cywilne

Prawo Cywilne:

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • negocjowaniem, sporządzaniem i weryfikacją wszelkiego rodzaju umów w tym umów nie mających charakteru umów gospodarczych,
  • doradztwem w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej podejmowanej bądź prowadzonej działalności gospodarczej czy uregulowania określonych stosunków handlowych, z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka i konkretnych możliwości oraz potrzeb klienta,
  • prowadzeniem sporów, w tym zastępstwo procesowe z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
  • sporządzaniem opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
  • reprezentacją w postępowaniach egzekucyjnych,
  • reprezentacją w postępowaniach zabezpieczających,
  • udzielaniem porad prawnych dotyczących prawa cywilnego.
Radca Prawny Głógów