Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze:

Prawo gospodarcze

  • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności,
  • obsługujemy procesy rejestracyjne spółek, przedstawicielstw, fundacji i innych form działalności oraz zmian we właściwym rejestrze KRS,
  • obsługujemy procesy łączenia, dzielenia, przekształcania oraz likwidacji i upadłości podmiotów,
  • przygotowujemy projekty statutów, regulaminów i uchwał,
  • opiniujemy w zakresie prawa gospodarczego.
Radca Prawny Głógów