Prawo handlowe

Prawo Handlowe:

 • zakładanie spółek handlowych wszystkich typów ( z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich i jawnych),
 • sporządzanie umów i statutów spółek,
 • sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami,
 • uczestnictwo w postępowaniu rejestrowym w KRS,
 • pomoc w redagowaniu projektów uchwał,
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmująca bieżące doradztwo z zakresu wszystkich dziedzin prawa, uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • reprezentację spółek w Sądach (zastępstwo procesowe) i przed organami administracji publicznej,
 • przekształcanie spółek,
 • doradztwo prawne w zakresie likwidacji spółek,
 • redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa handlowego,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej podejmowanej bądź prowadzonej działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie regulacji określonych stosunków handlowych, z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka i konkretnych możliwości oraz potrzeb klienta.
Radca Prawny Głógów