O Kancelarii

O Kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Olejnik uprawniona jest do reprezentowania klientów w charakterze pełnomocnika we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych z wyjątkiem spraw karnych.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu uczestnictwa w sporach obejmują reprezentowanie interesów naszych klientów:
a) przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
b) przed sądami administracyjnymi i organami administracji
c) w postępowaniach egzekucyjnych, mediacyjnych i arbitrażowych.

Celem kancelarii jest udzielanie kompleksowej i rzetelnej pomocy prawnej swoim klientom ze szczególną dbałością o ich interesy z jednoczesnym zachowaniem w tajemnicy pozyskanych informacji.

Radca Prawny Głógów