Jesteś tutaj: www.malgorzataolejnik.pl >> Oferta
Rozmiar czcionki: A A A

Oferta

Prawa administracyjnego:
Świadczone przez nas usługi w zakresie prawa administracyjnego obejmują między innymi:

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pomoc prawna przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń, pozwoleń i licencji ...

... dowiedz się więcej


Prawa gospodarczego:

 • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności,
 • obsługujemy procesy rejestracyjne spółek, przedstawicielstw, fundacji i innych form działalności oraz zmian we właściwym rejestrze KRS ...

... dowiedz się więcej


Prawa wekslowego:

 • kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących weksli i czeków,
 • dochodzi roszczeń z weksli w tym na drodze postępowań sądowych ...

... dowiedz się więcej


Prawa rodzinnego:

 • reprezentacja w postępowaniach rozwodowych,
 • reprezentacja w postępowaniach o separację ...

... dowiedz się więcej


Prawa nieruchomości:

 • kancelaria oferuje pomoc prawną przy nabyciu nieruchomości,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów ...

... dowiedz się więcej


Prawa handlowego:

 • zakładanie spółek handlowych wszystkich typów ( z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich i jawnych),
 • sporządzanie umów i statutów spółek ...

... dowiedz się więcej


Prawa cywilnego:
Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • negocjowaniem, sporządzaniem i weryfikacją wszelkiego rodzaju umów w tym umów nie mających charakteru umów gospodarczych,
 • doradztwem w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej podejmowanej bądź prowadzonej działalności gospodarczej ...

... dowiedz się więcej


Prawa pracy:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy ...

... dowiedz się więcej


Windykacja należności:

 • przedsądowe dochodzenie niespłaconych należności,
 • składanie wniosków o zabezpieczenie ...

... dowiedz się więcej


Prawa spadkowego:

 • formułowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
 • reprezentowanie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ...

... dowiedz się więcej


Prawo ubezpieczeń gospodarczych:

 • opiniowanie umów ubezpieczenia,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z tytułu zawartych umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego ...

... dowiedz się więcej


Prawo autorskie:

 • formułowanie i opiniowanie umów,
 • porady prawne dotyczące prawa autorskiego ...

... dowiedz się więcej